Židovský cintorín v Križovanoch

mar 14, 2015 | História, Okolie obce

Národnostné zloženie okolia  našej obce bolo pred necelým storočím úplne iné ako dnes. Na relatívne malom území tu žili pokope Slováci, Nemci, Rusíni, Židia, Rómovia, ba aj Maďari. Modlili sa tu rímskokatolíci, gréckokatolíci, luteráni a Židia. Zmeny nastali počas a po druhej svetovej vojne.
Na konci obce Križovany smerom na Chmiňany leží v strmom svahu starý židovský cintorín. Staré pomníky tu stoja ako svedkovia týchto čias.