Kostol v Chminanskej novej vsi na historickej fotografii

feb 8, 2015 | História

Fotografia interiéru kostolu v Chminanskej novej vsi z roku 1918.
chminianska