Pavol Szinyei Merse

aug 18, 2014 | História

Jednou z najvýznamnejších osobností, ktoré pôsobili v našom blízkom okolí bol maliar Pavol Szinyei Merse.
Narodil 4. júla 1845 v Chminianskej Novej Vsi ako tretí z ôsmich súrodencov v šľachtickej rodine. Už jeho matka Valéria, rodená Jekelfalussy, bola umelecky veľmi vzdelaná a to vštepovala od mala aj svojmu synovi. Umelecké vzdelanie získal štúdiom na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Jeho najdôležitejšie dielo „Raňajky v prírode“ (1872-1873) zostalo nepochopené jeho súčasníkmi a vyvolalo škandál. Zadarmo ho ponúkol Národnému múzeu v Budapešti, ktoré ho však odmietlo. Preto sa Pál Merse sťahuje do ústrania a na čas prestáva maľovať. Žije životom uhorského šľachtica, zasadá v Uhorskom parlamente (1879-1901), kde sa usiluje o modernizáciu vzdelávania. S krátkymi prestávkami prežije celý život na veľkostatku v šarišských Jarovniciach.
Balzamom na jeho psychické traumy z nepochopenia jeho diela bola spoločnosť jeho manželky Žofie Probstnerovej. Žofia mu porodila päť detí, avšak manželove tragické životné údely zo straty blízkych a neúspechov v umeleckom dianí ho doviedlo k rezignácii. Žofia ho nakoniec opustila pre lásku s Imrichom Ghilányim, ktorý si ju odviedol do kaštieľa Fričovce
Po svojom viac než dvadsaťročnom angažmán v parlamente sa opäť začína venovať umeniu. Dominantnou témou jeho tvorby je príroda a ľudia nášho kraja. Veľmi ťažko však získaval modely k maľbe, pretože medzi dedinčanmi žila povera o tom, že koho namaľuje, ten za krátko zomrie. Slávi úspechy v Paríži, Mníchove, Berline a priatelia ho presvedčia aby opäť vystavil Raňajky v Budapešti, kde je publikom prijatá s nadšením. V roku 1905 ho vymenovali za riaditeľa Vysokej školy výtvarných umení v Budapešti. Okrem krajinomalieb Szinyei namaľoval aj oltárny obraz sv. Jána Pustovníka umiestnený v kostole v Jarovniciach a svoj jediný autoportrét vidieckeho gazdu v koženom kabáte, ktorého jediná kópia visí v kaštieli Fričovce. Autorom tohto obrazu je akademický maliar Štefan Filep. Originál zdobí jednu zo siení Gallérie degli Uffizi vo Florencii. Pavol Szinyei Merse zomiera 20. februára 1920 v náručí svojej dcéry v Jarovniciach. Jeho bývalá manželka Žofia sa dožila 101 rokov.