Ovčie v 50. rokoch minulého storočia z vtáčej perspektívy

máj 24, 2014 | História

So zaujímavým projektom prišiel Typografický ústav vo Zvolene. Jeho pracovníci spracovali letecké snímky Slovenska z 40. a 50. rokov do formy Google maps. Vďaka nim tak môžme vidieť aká bola zástavba obce v spomínaných rokoch.
Obec obklopuje namiesto dnešných lánov množstvo malých políčiek samostatne hospodáriacich roľníkov, ovocný sad ešte nieje vysadený, Porubane je len riedko zalesnené. Zaujímavosťou je fotografia zachytávajúca dva domy neďaleko kostolíka sv. Joachyma a Anny – jeden bol tzv. američanova chiža a druhý slúžil na prezliekanie a ubytovanie kňazov počas odpusty – na láne je stále stoja jeho zrúcaniny. V samotnej obci ešte neexistovala zástavba nad záhradami, na vyšnom konci bol posledným domov dom Uličných, v strede obce boli veľké záhrady a na nižnom konci už stojí zrejme prvá maštaľ miestneho JRD.
Samotnú aplikáciu si môžte prezrieť na linke:
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/