Pamätník sovietskych vojakov na Branisku

Fotografia maďarského turistu z roku 1962 zachytáva pamätník padlých sovietskych vojakov na Chválabohu. Na jeho mieste dnes opäť stojí pôvodná kaplnka. Z pamätníku ostala iba pamätná tabuľa a časť betónového podstavca skotúľaná v lese asi 20 m od vrcholu.