Hospodárenie obce online

máj 15, 2012 | Správy

Webový server www.obce.ineko.sk priniesol zaujímavý a zrozumiteľný pohľad na hospodárenie miest a obcí na Slovensku. Štatistiky sa týkajú aj našej obce. Ako obec hospodárila? Aký je jej zisk? Aký je dlh obce v prepočte na občana? Ako hospodárili susedné obce a obce s porovnateľnou veľkosťou? Odpovede na tieto otázky nájdete na adrese:
http://obce.ineko.sk/profil.php?obec=1778