Výročná schôdza Zväzu zdravotne postihnutých

mar 12, 2012 | Kultúra, Správy

4. februára 2012 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnila výročná schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.  Na akcii sa zhodnotila celoročná činnosť, predniesol sa plán činností na rok 2012, zablahoželalo sa členom k okrúhlym výročiam. Schôdza pokračovala diskusiou a občerstvením.