Protipovodňové hrádze

okt 29, 2011 | Príroda, Správy

V lete tohto roku sa aj v našej obci uskutočnil projekt budovania protipovodňových opatrení. Ten mal za úlohu zastaviť  nárazovú vodu a udržať ju čo najdlhšie v lese. Pomocou drobných hrádzí,budovanými našimi občanmi sa to podľa odborníkov má podariť.