Posvätenie základného kameňa

V súvislosti s 50. výročím výstavby farského chrámu sv. Jozefa robotníka v susednom Víťazi, posielam susedom pozornosť v podobe fotografie. Tá zachytáva ceremóniu posvätenia  základného kameňa buducého chrámu,ktorá sa odohrala 8.júla roku 1960. Fotografia pochádza z archívu rod. Haľkových.