Hrabkovský kláštor

sep 5, 2011 | História

Hlavný oltár v Hermanovciach

 

Hlavný oltár v Hermanovciach

Hlavný oltár v Hermanovciach

V roku 1334 dal v Hrabkove Mikuláš z Perína postaviť kláštor zasvätený svätému Duchu. Daroval ho rádu augustiniánov a súčasne s ním aj túto dedinu s miestnym šoltýstvom, ku ktorému patril aj mlyn. Lokalita kláštora sa nachádzala v miestach kde stojí  teraz kríž pri materskej škôlke. Obec bola vo vlastníctve augustiánov však len do roku 1351, kedy ho získal šľachtic Vavrinec na základe obvinenia Mikuláša z Perína, že on prv násilne zabral Hrabkov.Podľa rozhodnutia palatína šľachtici z Perína dali potom hrabkovským augustiniánom neďaleké Chmiňany. Tento mníšsky rád v Hrabkove pôsobili až do reformácie. Od polovice 16. storočia kláštor upadal. Tabuľové maľby a oltáre boli z kláštora prevezené do Hermanovského kostola, kde stoja dodnes. 16. apríla 1980 boli zbúrané zostávajúce steny kláštora. Do dnes existujú kláštorné klenbové pivnice, ktoré používajú niektoré rodiny. Hovorí sa, že kláštor mal 2 zvony: jeden veľký a jeden malý. Malý bol v miestnom kostole Šimona a Júdu a je tam dodnes.

Zrúcaniny kláštora s uloženou klenbou

Zrúcaniny kláštora s uloženou klenbou

Veľký zvon bol v kláštore. Po jeho zbúraní sa zvon podľa povesti prepadol pod zem. Boli vraj pokusy ho vytiahnuť, ale pre jeho veľkosť sa to nepodarilo. Tento zvon je vraj do dnes zakopaný pod krížom, kde stál kláštor. Z celej budovy sa zachovala len len časť gotickej rebrovej klenby, uložená na Krajskom pamiatkovom úrade v Prešove.

Zdroje:
alfamedia.sk
hrabkov.ocu.sk
korzar.sme.sk
sk.wikipedia.org