Zmluva o vybudovaní hrádzí je online

aug 17, 2011 | Správy

Na oficiálnych stránkach obce bola zverejnená zmluva medzi obcou a firmou UNISTAV týkajúcej sa vybudovania vodozádržných opatrení v obci. Zmluvu si môžte pozrieť na adrese http://www.ovcie.sk/miestna-samosprava/zmluvy-obce/ v sekcii „Zmluva o dielo č.zhotoviteľa: 100421/2011“