Kríže v chotári Ovčieho

júl 29, 2011 | História, Kultúra, Nezaradené

Tak ako v takmer každej obci na Slovensku aj u nás sa nachádza niekoľko krížov. Obľúbeným miestom na ich umiestnenie boli  okrem areálu kostola alebo cintorína hranice chotárov alebo obce. Dôvody prečo ich ľudia stavali boli rôzne – láska k Bohu, vďaka za Božiu milosť, významná udalosť, ochrana pred nečistými silami. V chotári našej obce ich stojí 6.
Zaujímavosťou je, že hoci tie staršie kríže boli postavené v rokoch maďarizácie, texty sú stále slovenské   no pravopis pripomína mix latinčiny a maďarčiny.