Zmluva online

Na oficiálnej stránke našej obce www.ovcie.sk bola pred pár dňami zverejnená záložná zmluva medzi obcou a Štátnym fondom rozvoja bývania. Jej objektom je obecná bytovka pod Hôrkou. Detaily si môžete prečítať tu