Reklama na kostole

apr 18, 2011 | Správy

Reklama sa neodbytne vkráda to každej súčasti nášho života. Už to niesu len reklamné tlačivá v schránkach, logá na futbalových dresoch alebo bilboardy pri cestách. Najnovším reklamným miestom sa stáva dokonca aj kostol.