50 rokov tunajšieho hasičstva

júl 15, 2010 | Hasiči

Pred očami tunajších občanov a za prítomnosti mnohých hostí 11.mája 1969 prebehli veľkolepé oslavy 50. výročia činnosti SZPO. Pri tejto príležitosti dostala MJ SZPO Červenú zástavu UV-SZPO s 1000 Kčs odmenou.