Nezaradené

Skloňovanie mena obce „Ovčie“

Pri skloňovaní podstatných mien stredného rodu vzoru vysvedčenie sa v osobitnom odseku MSJ konštatuje, že podľa tohto vzoru sa skloňujú aj miestne názvy, ktoré majú tvar druhových prídavných mien, ako Ovčie — Ovčia, Vranie — Vrania, Jastrabie — Jastrabia — v Jastrabí,...

Kríže v chotári Ovčieho

Tak ako v takmer každej obci na Slovensku aj u nás sa nachádza niekoľko krížov. Obľúbeným miestom na ich umiestnenie boli  okrem areálu kostola alebo cintorína hranice chotárov alebo obce. Dôvody prečo ich ľudia stavali boli rôzne - láska k Bohu, vďaka za Božiu...

Obec v zime 2010

Rekordné mrazy a kvalitná snehová prikrývka charakterizovali posledný mesiac tohto roka.